Με τους υπασπιστές του όπως προβλέπεται, προσήλθε στον Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη, ο νέος Πρόεδρος της Δημοκρατίας. 'Οπως ορίζει το πρωτόκολλο, ο Πρόεδρος κατέθεσε δάφνινο στεφάνι και επιθεώρησε τα παρατεταγμένα αγήματα.